Terms of Use

Trots att informationen på hemsidan är kostnadsfri att ta del av så har vi Allmänna Villkor för att specificera hur du som besökare bör förhålla dig till hemsidan och det material vi publicerar på den.

De allmänna villkoren gäller mellan dig och kLÅ vid ditt besök på webbplatsen. Genom din användning av webbplatsen accepterar du användarvillkoren. 

Du får titta på, hänvisa till, ladda ner och skriva ut materialet på webbplatsen förutsatt att korrekt källhänvisning alltid anges med ursprunglig upphovsman. Överträdelser är ett brott mot upphovsrättslagen.

Genom att använda webbplatsen godkänner du vår värdegrund att alla former av diskriminering och näthat inte tolereras.

Du får hänvisa till webbplatsen genom länkning men kLÅ ansvarar inte för länkning till webbplatsen, till exempel brutna länkar som kan inträffa.

kLÅ ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på webbplatsen och har rätt att när som helst göra ändringar i material, information och funktionalitet på webbplatsen. kLÅ har även rätt att när som helst ändra de Allmänna villkoren. 

 

Om en översatt version av våra Allmänna Villkor inte är totalt överensstämmande med den svenska versionen hänvisar vi till de Allmänna Villkoren på svenska som juridiskt bindande.

 

If a translated version of our Terms of Use is not fully consistent with the Swedish version we refer to the Terms of Use in Swedish as legally binding.