Om projektet

Vad är kLÅ?

kLÅ är en digital guide på den här hemsidan, som handlar om att få Luleåborna att göra klimatsmarta val.

Vi är väl medvetna om att alla har olika förutsättningar, trots dem tror vi att alla göra något och det är där vi kommer in. Vårt projekt går ut på att underlätta för Luleåbor, men också andra, att göra fler klimatsmarta val i vardagen. Idag är det inte alltid så lätt att förstå hur man som enskild individ kan hjälpa till, samtidigt som det också är svårt att förstå klimatförändringarna i sig! Vi vill ge människor möjligheten att på ett enkelt och grundläggande sätt förstå klimatförändringarna genom att guida till trovärdig information med möjlighet till fördjupning.

Hur ska vi göra det här?

Vi vill öka medvetenheten och engagemanget genom en hemsida, som ska inspirera och underlätta att göra de rätta, klimatsmarta valen för Luleåborna. Det tänkte vi göra genom att skriva artiklar och faktatexter. Se exempel på text här. Som fysisk mötesplats har vi ungdomarnas mötesplats Navet.

Den lokala prägeln är viktig för oss - Vi vill i så stor utsträckning som möjligt skriva utifrån vårt perspektiv som Luleåbor. Ännu viktigare för oss är att vi gör det här tillsammans med dig, vi är alltid öppna för dialog. För att det här ska bli så bra som möjligt så är dina synpunkter viktiga - berätta för oss vad du vill se och höra mer av!

Viktigt

Vi är en objektiv, icke religiös och politiskt obunden plattform. Inga pengar tas emot för publicering av organisationers eller individers åsikt. Det vi vill göra är att sprida mer kunskap om det ämne vi brinner för, nämligen jorden och dess fantastiska natur.

Vision

20200523042232_IMG_0442.jpg

Här är saker vi kan utveckla kLÅ med:

  • Översättning till Engelska och Luleås tre vanligaste språk.

  • Möjligheten att titta på film som alternativ till att läsa artiklarna. Animerat eller filmat.

  • Anpassningar för dyslektiker, syn och hörselskadade.

  • Få en frisk och glad jord att bo på för oss och kommande generationer.

Hur kLÅ blev till

Under våren 2019 fick Helena Lindvall på stadsbyggnadsförvaltningen en idé om ett miljösatsande projekt, med stöd av Luleå kommun tillsammans med ungdomar. kLÅ blev till efter att Helena kommit i kontakt med ungdomsmötesplatsen Navets projektledare Robin Lindqvist, som under samma tid arbetade med ES16 på NTI-gymnasiet. På initativ från Helena frågade Robin om någon i klassen var intresserad - två stycken svarade ja: Sebastian Olsson och Amanda Lundbäck. 
 

Helena, Amanda och Sebastian träffades för första gången ett tag senare och då kom de på att en hemsida var vad de ville göra. De träffades igen på hösten, för att prata och skriva projektbeskrivning om bidragsansökan. Under mötet frågades det om de visste någon fler som ville vara med. Sebastian och Amandas före detta klasskamrat Ebba Svonnis namn kom då upp, som sedan tackade ja till att vara med. 
 

I december 2019 kom klartecken för projektet, som tog fart på riktigt i januari 2020. Därefter har arbetet med kLÅ pågått. I april öppnades kLÅs sociala medier och 1 juni publicerades hemsidan.
 

Tack!

Detta är några personer och organisationer som på något sätt bidragit till kLÅ, med hela våra hjärtan tackar vi: Robin Lindqvist, Navet, Eva Lundbäck, Lotta Lindgren, Naturskyddsföreningen Luleå, Linnea Classon, Lena Hedberg, Joakim Höggren, Maria Juhlin, m.fl.

Vill du veta mer om ledningen eller komma i kontakt med oss?